آرامگاه نادر شاه
آرامگاه قديمي نادر که در زمان حيات وي ساخته شده بود، پس از کشته شدنش عمداً ويران گشت • در زمان حکومت «قوام السلطنه » بناي ديگري براي آرامگاه نادر ساخته شد که آن هم پس از مدتي در معرض خرابي قرار گرفت • بناي جديد در فاصله بين سالهاي 1336 تا 1340 هجري شمسي ساخته شده است.
نظرات کاربران
UserName