آرامگاه صائب تبريزي
«ميرزا محمد علي بن ميرزا عبدالرحيم صائب تبريزي » در سال 1016 هجري قمري در «اصفهان » ديده به جهان گشود• وي از شاعران به نام عهد صفوي است که در دربار «شاه عباس دوم » لقب «ملک الشعرايي » داشت • اين شاعر غزلسراي ايراني به سال 1081 هجري قمري بدرود حيات گفت.اصفهان
نظرات کاربران
UserName