کلت کماندو با فشنگ
"در حقیقت M4 یک مدل از M16 هست اما سبک تر و کوتاه تر.
گونه ی کوچکتری از سلاح با نام M4 A1 نیز عرضه گردیده که در کلاس کاربین است ( تفنگ های بین تفنگ تهاجمی و مسلسل های کوچک ) M4 دارای قنداق تلسکوپی است و طول لوله آن کوتاه تر شده. بنابراین برای مأموریت های درون شهری و ضد ترور مناسب می باشد.ویژگی های M4: نوع اسلحه: اسلحه اسالت ( جنگی ) نوع کاربین ( carbine ) ( AR : Assault Rifle ) ( اسلحه کاربین اسلحه ای است که نسبت به اسلحه استاندارد لوله و قنداق کوتاهتری داشته باشد که منجر به کوتاه شدن طول کلی اسلحه و کم شدن وزن آن می شود. اسلحه ام 4 نوع کاربین اسلحه ام 16 آ 2 است که تا 80% طول آن کاهش پیدا کرده است. این نوع اسلحه برای خدمه وسائل نقلیه و پرسنل ستاد و جنگ شهری مناسب تر است )
کشور سازنده: آمریکا - کالیبر : 45 * 5.56 میلیمتر ناتو
حالات شلیک : 1- تک تیر ، 2- سه تیر (three-round burst ) ( در این حالت با هر بار فشار دادن ماشه سه تیر شلیک می شود. از مزیتهای آن در نشانه گیری است که با یک بار نشانه گیری دقیق ، می توان سه تیر به سمت دشمن شلیک کرد ) ، 3- رگبار ( حالت رگبار در مدل ام4آ1 وجود د
نظرات کاربران
UserName