فواید اسکی
"اسکی یکی از محبوب ترین ورزش ها در کشورهایی است که دارای آب و هوای سـرد می بـاشنـد. در مـقایسه با دو و شنا که جزء ورزشهای مناسب برای سیستم قلبی عروقی بدن محسوب می شوند، شکی وجود ندارد که تعداد زیادی از افراد ترجیح میدهند اسکی کنند تا هم تناسب اندامشان را حفظ کنند و هم خود را گرم نگه دارند. سه نوع ورزشی که به آنها اشاره کردیم، مـی توانند عـملکرد بـدن را در حد مطـلوب نـگه داشتـه و کـارشـناسـان معتقدند که تفاوت زیادی میان این ورزش و سایر ورزشـهای هوازی (ایروبیک) وجود دارد. در هنگام انجام این ورزش افراد نیاز به صرف انرژی زیادی داشته و می بایست اکسیژن بالایی مصرف کنند تا بتوانند به حرکت کردن ادامه دهند. فواید اسکی کردن تفاوت چندانی با سایر ورزش ها ندارد. این ورزش را می توانید 3 مرتبه در هفته، هر بار به مدت 20 دقیقه انجام دهید تا بدنتان تناسب خود را حفظ کند.
نظرات کاربران
UserName