آلپ برفی
"رشته كوه آلپ‌ها، يا آلپ‌ها (The Alps) معروف‌ترين رشته‌كوه جهان است و از نزديكي شهر نيس در سواحل مديترانه به شكل يك كمان عظيم تا حوالي لوبليانا در اسلووني و وين در اتريش امتداد دارد. مي‌توان گفت كه كوه‌هاي آلپ مرز طبيعي و تا حد زيادي مرز سياسي ايتاليا را با كشورهاي همسايه‌اش فرانسه، سوئيس، اتريش و اسلووني تشكيل مي‌دهند.
گروه كوه‌هاي متعددي به شكل خط‌الرأس در آلپ وجود دارند، و نيز رشته‌كوه‌هاي حاشيه‌اي مهمي معروف به پيش‌آلپ‌ها (Pre-alps) در اطراف رشته‌ي اصلي قرار دارند. رشته‌ي اصلي در بيشتر جاها از منشأ آتش‌فشاني (گرانيت و غيره) استن. اما گروه‌هاي بيروني‌تر (از جمله آلپ‌ها برنس: (The Berness Aplsp) بيشتر آهكي هستند.
در كوه‌هاي آلپ تعداد بي‌شماري هتل، مهمان‌پذير، پناهگاه و جانپناه وجود دارد، و در عين حال خدمات جانبي بسياري مانند راهنمايان حرفه‌اي، گروه‌هاي نجات و انواع وسايل حمل و نقل كوهستاني در دسترس است. در واقع وجود بيش از حد تسهيلات، كوه‌نورد طبيعت‌گرا را آزرده مي‌سازد"
نظرات کاربران
UserName