ورزش اسنوبرد
اسنوبرد به تخته‌ای می‌گویند که به عنوان یک اسکی پهن به کار می‌رود. اسنوبردهای حرفه‌ای معمولاً همراه با وسایل جانبی شامل اتصال‌ها و بوت‌های مخصوص استفاده می‌شوند. اسنوبرد همچنین برای نامیدن ورزش و تفریح استفاده از این تخته‌ها برای سر خوردن بر روی برف نیز به کار می‌رود. این رشته ورزشی هم اکنون در چهار ماده مختلف در بازی‌های المپیک زمستانی دنبال می‌شود. ورزش اسنوبورد بسيار ورزش فعال و مفرحی است. فرق اصلی اسنوبورد با اسکی در اين است که در اسنوبورد تخته اسنوبورد عريض تر بوده و هر دو پا در يک تخته قرار می گيرد. با اسنوبورد علاوه بر سر خوردن روی و پايين آمدن از سراشيبی می توان حرکات پرشی و چرخشی انجام داد. يادگيری اسنوبورد به خاطر وصل بودن دو پا به يک تخته کمی مشکلتر از اسکی است و به عنوان گام دوم در آموزش اسکی توصيه می شود. در تقريبا ً تمام پيست های اسکی وسائل اسنوبورد نيز مانند اسکی ارائه می شود.
نظرات کاربران
UserName