اسکناس و سکه چین
در مفهوم اقتصادی پول بسیار متفاوت از تعریف عمومی آن است. حجم پول دارای آثار کاملاً بارزی در اقتصاد دارد و بر نرخ تورم، بهره، بیکاری و تولید تأثیر گذار است. در مفهوم اقتصادی پول واحدی برای اندازه گیری تولید اقتصادی و نیز واحدی برای ذخیره ارزش اقتصادی می‌باشد. پول رايج بايد ۵ ويژگي داشته باشد : ۱)مورد قبول عموم باشد ۲)بادوام باشد ۳)استفاده از آن آسان بوده و قابل تقسيم باشد۴)در كوتاه مدت داراي ارزش ثابت باشد ۵)توليد ان محدود باشدپول بانکی (شامل وجوه و اعتبارات بانکی در بانکهای تجاری) پول نقد (شامل اسکناس و مسکوک) پول الکترونیک (شامل کارتهای اعتباری و نیز اعتبارت کدی) امروزه، چک، سفته، چک های مسافرتی، اسناد بهادار و دیگر اوراق با ارزش را نیر پول می گویند.
نظرات کاربران
UserName