آرامگاه فردوسي
«حسن بن اسحق شرف شاه » متخلص به ابوالقاسم فردوسي ، از بزرگ ترين سخن سرايان و از ستارگان آسمان ادب فارسي و از مفاخر جاويدان ملت ايران مي باشد• اين حماسه سراي بزرگ پارسي به سال 411 هجري قمري در شهرستان «توس » در استان خراسان درگذشت • مزار وي در شمالي ترين بخش شهر قديم «توس »، حد فاصل دو روستاي «توس سفلي » و «اسلاميه » واقع شده است • مرقد اين شاعر بزرگ به دلايل متعدد به مدت قريب 1000 سال ، فاقد بناي مناسب بوده است.
نظرات کاربران
UserName