انواع مسکوکات خارجی
"از زمان توليد اولين سکه قرن‌ها مي‌گذرد. در طول اين سال‌ها تاريخ نيز به‌تدريج با آنها پيش رفت. از آن زمان که پرتره ملکه‌ها و پادشاهان روي سکه‌ها ضرب شد پول مفهومي اجتماعي به خود گرفت. جرم‌ها نيز با چاپ اولين پول‌هاي کاغذي متنوع‌تر شد و رد كوكائين روي اسکناس‌هاي آمريکايي موضوع داغ آمارگران و کارشناسان اقتصادي شد.
براساس برخي منابع اولين پول کاغذي توسط چيني‌ها اختراع شد. آنها از اين نوع پول‌تاشدني حدود 500 سال قبل استفاده مي‌کردند و نسبت به اروپاييان پيشي گرفته بودند اما در مدت زماني که پول‌هاي کاغذي در سراسر جهان استفاده شد چين دچار بحران شديد مالي شد و علت آن توليد زياد اسکناس بود. به همين خاطر در سال 1455 چين توليد اسکناس را متوقف کرد و تا چند دهه اقدام به توليد و چاپ پول کاغذي نکرد. هرچند اولين پول‌هاي کاغذي را به چيني‌ها نسبت داده‌اند اما گفته مي‌شود که داريوش اول اولين اسکناس‌ها را به‌وجود آورد.
"
نظرات کاربران
UserName