برج ساعت تبريز
کاخ و تالار شهرداري تبريز در سال 1312 شمسي بر روي گورستان متروک و مخروبه «کوي نوبر»، تحت نظر مهندسين آلماني ساخته شده است • نقشه ساختماني اين بنا شبيه ساختمانهاي آلمان دوران جنگ دوم جهاني است.
نظرات کاربران
UserName