اثر دستان كودكان فلسطيني بر روی پارچه
تصاویری از تلاش براي ثبت بزرگترين پارچه با اثر دستان كودكان فلسطيني در كتاب گينس
نظرات کاربران
UserName