برج خورموج
يکي از آثار باشکوه و تاريخي استان بوشهر، قلعه «محمد خان دشتي » مي باشد که در شهرستان «خورموج » قرار دارد و در طي زمان و به تدريج روي به ويراني نهاده است • در حال حاضر، تنها يکي از برج هاي آن قلعه باشکوه بر جاي مانده است • اين برج از بقاياي قلعه عظيم خورموج است که در دوره «سلجوقي » و متأثر از سبک معماري «ساساني » در قلعه سازي ، بنا گرديده است • اين برج داراي بنايي سه طبقه و به صورت هشت ترک مي باشد که ديوارهاي نماي خارجي آن با طاق نماها و گچبري تزيين شده است.
نظرات کاربران
UserName