برج قربان
اين برج در شرق شهر همدان قرار دارد و نظير ديگر گورخانه هاي متعلق به سده هاي هفتم و هشتم هجري قمري مي باشد• ساختمان اين نوع گورخانه ها پس از حمله مغول به ايران ، بيشتر رايج گرديده است.
نظرات کاربران
UserName