خشكسالي درياچه اروميه
براساس برآورد كارشناسان، 70 درصد علت كاهش آب دریاچه ارومیه شرایط طبیعی و اقلیمی از قبیل تبخیر است و تنها 30 درصد توسط عوامل انسانی صورت می‌گیرد.
بادهای نمكی در آینده به یكی از تهدیدهای جدی منطقه تبدیل می شود و به گفته مسئولان امر، مزارع درجه یك حاشیه دریاچه ارومیه با تهدید نابودی مواجه هستند.
نظرات کاربران
UserName