ماساژ با ماهي
این ماهی های کوچک هنگام خوردن پوست مرده بدن ، آنزیمی ترشح می کنند که نرمی و طراوت و شادابی پوست را سبب می شود. اخیرا از این صنعت در مراکز زیبایی و شادابی پوست نیز استفاده شده و عمل خورده شدن پوست مرده بدن توسط ماهی ها باعث آرامش روانی فرد نیز می شود.
نظرات کاربران
UserName