مانور امداد اضطراري در فرودگاه مهرآباد
تصاویری از مانور امداد اضطراري در فرودگاه مهرآباد که با همکاری نیروی انتظامی ، هلال احمر و فرودگاه مهرآباد جهت آمادگی هر چه بیشتر با صوانح احتمالی انجام شد.
نظرات کاربران
UserName