بازديد نمايندگان سازمان ملل از مرزهاي شرقي کشور محل ورود مواد مخدر
تصاویری از بازديد سلطانيه،فدوتوف مدير اجرايي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سردار حسين‌آبادي رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر از مرزهاي شرقي كشور
نظرات کاربران
UserName