برج رادکان
اين برج در روستاي «رادکان » در مجاورت شهرستان «کُردکوي » در شرق گرگان قرار دارد و به شکل استوانه اي از آجر ساخته شده است • در بخش فوقاني برج ، کتيبه هاي آجري به خط کوفي و پهلوي به صورت کمربندي نقش شده است • کتيبه پهلوي در کنار کتيبه کوفي در ضلع شمالي برج نگاشته شده است • در کتيبه کوفي تاريخ بنا 407 - 411 هجري قمري در زمان «اسپهبد ابو جعفر محمد بن وندر بن باوند» ذکر گرديده است • در کتيبه پهلوي نيز تاريخ 383 - 387 يزدگردي ديده مي شود• کتيبه کوفي ديگري بر سردر برج ديده مي شود که تاريخ ربيع الاول سال 407 هجري قمري دارد• اين کتيبه با جمله «فرمود کردن اين گنبد» آغاز شده و سپس نام «اسپهبد» و تاريخ شروع و اتمام کتيبه ذکر گرديده است.
نظرات کاربران
UserName