ایده ای نو در مجسمه سازی
مجسمه ساز کاتالانی به نام Jaume Plensa طرح جدیدی در ساخت مجسمه ارائه کرده که در نوع خود بی نظیر است در تصاویر بعضی از این مجسمه ها را مشاهد می کنید .
نظرات کاربران
UserName