طراحی فرش با مداد
هنرمندی به نام جاناتان Bréchignac بیش از یک سال که در حال طراحی یک قطعه فرش با قلم است این فرش به اندازه سجاده نماز است او سعی کرده در طراحی آن از فرهنگ های مختلف الهام گیرد .
نظرات کاربران
UserName