حیوانات شفاف
Iori Tomita یک هنرمند ژاپنی که متخصص در ایجاد تصاویر شفاف است توانسته با استفاده از مواد شیمیایی ، تصاویر جالبی از حیوانات تولید کند تصاویری که در آن ماهی و حیوانات دیگر کاملا شفاف هستند و اسکلت بدنشان در عکس مشخص است.
نظرات کاربران
UserName