برج کاشانه
اين برج آجري در مجموعه بناهاي تاريخي شهرستان «بسطام » در استان خراسان قرار دارد• برج کاشانه داراي کتيبه هايي است که تاريخ هاي 700، 702 و 723 هجري قمري در آنها ثبت شده است.
نظرات کاربران
UserName