برج علاالدين
اين برج آجري در شهر ورامين در استان تهران قرار دارد و از جمله مقابر تاريخي ايران متعلق به نيمه دوم سده هفتم هجري قمري است • کتيبه تاريخي برج حاوي القاب «علاالدين »، حاکم وقت مي باشد و بر اساس آن ، «علاالدين » برج مزبور را در سال 688 هجري قمري جهت مقبره خود بنا نهاده است.
نظرات کاربران
UserName