نقاشی رو یدن انسان
نقاشی جالب از هنرمندی به نام لیو بولین ، این هنرمند با رنگ امیزی یک انسان در کنار تصویر روی دیوار او را استتار کرده است و به حدی این کار را هنر مندانه انجام داده است که بیننده در نگاه اول متوجه نمی شود
نظرات کاربران
UserName