ساخت نماد کشورهای مختلف بوسیله نقاشی رو دست
یک شرکت ساخت گوشی همراه به نام AT & T جهت تبلیغات دست به یک ابتکار جالب زده این شرکت نمادهای کشورهای مختلف را بوسیله نقاشی روی دست طراحی کرده است نکته جالب توجه اینکه در ساخت این نمادها فقط و فقط از دست استفاده شده است .
نظرات کاربران
UserName