سفره آرایی و تزئین جالب میز ناهار
سفره آرایی جالب توسط هنرمندی به نام Bella Maniera که در آن با الهام از نقاشی شام آخر لئوناردو داوینچی ، دستهای افرادی که کنار میز نشسته اند را طراحی کرده و طوری آنرا با چینش میز ترکیب کرده که گویی افرادی کنار میز نشسته مشغول صحبت و یا غذا خوردن هستند.
نظرات کاربران
UserName