بازی آتاری روی دیوار خانه
یک ایده جالب در طراحی ساختمان که جهت تجدید خاطرات ، طوری طراحی شده که بازیهای قدیمی آتاری بر روی دیوار آن قابل پخش است ، که در هنگام شب زیبایی خاصی به ان داده است .
نظرات کاربران
UserName