ارتش سربازان HTC
در يکي از بازارهاي بلژيک به مناسبت توليد گوشي هاي جديد HTC به نام "حمله" ارتشي از سربازان عروسکي HTC سبز رنگ به نمايش گذاشته شده است
نظرات کاربران
UserName