انفجار سازه ها
بن گراسو هنرمندي در بروکلين (نيويورک) استعداد هنري خود را در نقاشي انفجار سازه ها به نمايش گذاشته است او توانسته با استفاده از خلاقيت خود نقاشيهاي زيبايي از انفجار سازه ها طراحي کند .
نظرات کاربران
UserName