پل ريلي forth rail bridge در اسکاتلند
سازه — در زمينه عمران — به قطعه اي گفته ميشود که از بهم پيوستن قطعات مختلف طبق قوانين مختلف و توسط ابزارهاي مختلف امکان بارگذاري تا چند برابر وزن سازه را فراهم ميکند ، يک سازه بايد پايدار باشد و با بارگذاري هاي پيش بيني شده در شرايط پيش بيني شده پايدار بماند ، يک سازه بهينه تا آنجايي که امکانش هست سبک و ارزان طراحي ميشود. مثالي از سازه را در تصوير بالا ميتوانيد مشاهده نماييد که تصوير پل ريلي در اسکاتلند هست با نام – forth rail bridge – اين يک سازه فلزي است.
نظرات کاربران
UserName