پل بندرگاه سيدني (استراليا)
در حاليکه جشن هفتادو پنجمين سال تولدش در سال ???? گرفته ميشد، اين پل همچنان در صدر پل هاي جهان از نظر وسيعترين مقاطع طولاني پل در جهان ( هر مقطع ????? فوت)‌ باقي مانده است، اين پل ملقب به چوب رختي است بلحاظ قوسي شکل بودنش، معمولا از پل و خانه ي اپرا که در مجاورتش واقع هست عکس برداري مي شود، اين زوج بعنوان يکي از بهترين تصاوير براي شهر و خود استراليا عمل مي کنند، اندازه ي بزرگترين مقطع ????? فوت که در بلندترين نقطه ي قوس ??? فوت بالاي سطح درياست، براي ساخت اين پل مي بايستي ??? خانه خراب مي شدند و هزينه ي آن با ???? کارگر ظرف مدت ? سال حدود ?? ميليون دلار شد و عاقبت پل سيدني در سال ???? تکميل شد.
نظرات کاربران
UserName