پل هزاره و آبنماي گيت شيد (شمال شرق انگلستان)
جايزه ?? ميليون دلاري پل ميلنيوم گيت شيد، براي اولين بار و تنها پل “tilting” (کج ، شبدار ، در نوسان ) در جهان در نظر گرفته شده است، رم هاي هيدروليکي در انتهاي دو طرف پل اين امکان را فراهم مي آورد که براي عبور کشتي هاي کوچک پل قدري کج شود و اين تکنولوژي نوين باعث گشت که طراحان آن برنده ي جايزه ي معتبر و آبرومند “Stirling Prize” براي آرشيتکت در سال ???? گردند ، ????? تن بتن در فندانسيون هاي به عمق ?? فوت (?? متر) و فولاد (ميلگرد) کافي براي ساخت ?? راهروي ? تيرکه، پل را به مقاومت در برابر برخورد يک کشتي ???? تني که با سرعت ? نات در حرکت است قادر مي سازد.
نظرات کاربران
UserName