پل آکاشي کايکيو (Akashi Kaiky? Bridge) در کوبه ناروتو، ژاپن
اين پل در ژاپن پدر تمام پل هاي معلق در جهان بوده و با بيش از ???? فوت طولاني تر از پل رده ي دومي Great Belt Bridge در دانمارک مي باشد، اين پل در اصل جهت جايگزيني اسکله خطرناک کوبه ايوايا که با طوفان هاي بيشمار صدمه ديده بود در سال ???? ساخته شد. پل از آکاشي استريت عبور مي کند. هزينه ي ساخت آن حدود ??? ميليارد دلار شد، آمارها درباره ي اين پل گيج کننده است بطوريکه ساخت اين پل با ??????? کارگر و ظرف مدت ?? سال انجام گرفته، در خلال اين مدت آنها ??? ميليون متر مکعب بتن ريختند، ?????? عدد اسکلت فلزي را اسمبل کردند، ?????? تن بلوک هاي لنگري در دو طرف انتهايي پل ساختند و کابل هاي فولادي کافي به درازاي ? برابر دور دنيا را بهم وصل کردند.
نظرات کاربران
UserName