پلي کوچک در ونيز ايتاليا
ونيز (با تلفظ ايتاليايي ونيتزيا)، شهر و بندر در شمال ايتاليا در ناحيه ونتو (Veneto) مرکز ايالت ونيز. ونيز بر روي 120 جزيره واقع شده که توسط 177 کانال در تالاب هاي دهانه رود پو و پياو در شمال درياي آدرياتيک شکل داده شده است. به لحاظ نقش تاريخي در کشتيراني و تجارت، اين شهر به عنوان ملکه آدرياتيک شناخته شده است. توسط بزرگراههاي راه آهن ونيز به سرزمين اصلي متصل ميشود. با شن ريزيهاي طولاني و موج شکنها در اطراف کانالها از نفوذ دريا جلوگيري شده است. جزايري که شهر در آن ساخته شده با حدود 400 پل به يکديگر متصل شده اند. طول کانال بزرگ (The Grand Canal) تقريبا 3 کيلومتر است که از شمال غربي به جنوب شرقي کشيده شده و شهر را به دو قسمت تقسيم کرده است. براي قرنها رايجترين وسيله حمل ونقل نوعي قايق به نام گوندولا (gondola)، که قايقي با کف صاف است و با يک پارو هدايت ميشود، بوده است. امروزه اين قايقها عمدتا توسط توريستها استفاده ميشود. تقريبا تمام بارها و مردم توسط قايقهاي موتوري کرايه جابجا ميشوند.
نظرات کاربران
UserName