پل بندرگاه سيدني (استراليا)
پل بندرگاه سيدني يکي از نمادهاي اصلي و از شريانهاي مهم ارتباطي شهر سيدني در استراليا است. اين پل که بر روي بندرگاه سيدني احداث شده مرکز شهر سيدني را با مناطق شمالي اين شهر مرتبط مي‌کند. پل بندري سيدني همراه با اپراي سيدني که در ديگر سوي بندرگاه سيدني واقع شده دو نماد اصلي شهر سيدني را تشکيل داده اند و قطب گردشگري اين شهر به حساب مي‌آيند. پل سيدني از شاهکارهاي مهندسي و معماري جهان است و با نزديک به پنجاه متر عرض، پهن‌ترين پل قوسي جهان به حساب مي‌آيد.
نظرات کاربران
UserName