پل معلق گلدن گيت در سان‌فرانسيسکو
اين پل طولاني ترين پل جهان جمعا بطول ????? فوت که در سال ???? تکميل شد شايد مشهورترين پل زمان باشد. اين پل که در سان فرانسيسکو واقع است، موفقيت عظيم در ساخت و ساز زمان خود بود. در ساخت اين پل رکورد ايمني، بگونه اي بود که تنها ?? کارگر در طول عمليات ساختماني کشته شدند و ?? نفر ديگر به مدد شبکه ي نوين ايمني که در زير کار قرار داده شده بود نجات يافتند شکسته شد، عکس هاييکه توسط هزاران توريست همه ساله از پل گرفته مي شود، شاخص رنگ قرمز بواقع پرتقالي بين المللي (International Orange) بوده و در اصل اين رنگ براي افزايش قدرت ديد در شرايط مه آلود بودن هوا که مشابهت با منطقه ي خليج دارد انتخاب شده، اين پل با ??? ميليون دلار زير بودجه پيش بيني شده، بمبلغ ?? ميليون دلار ، ?????? خودرو روزانه بطور متوسط به نتيجه رسيد و براي نگهداري به ?? نقاش بطور فول تايم نيز نياز دارد. تعداد ?? نفر که از ارتفاع ??? فوتي با سرعت ?? مايل در ساعت و فاصله ي زماني ? ثانيه به پايين پرت شده اند جان سالم بدر برده اند.
نظرات کاربران
UserName