حمام گلشن
اين بنا در بافت قديم شهر لاهيجان در نزديکي مسجد جامع و مجاورت خيابان سردار جنگل قرار دارد و بناي اصلي آن متعلق به دوره «صفويه » است که در دوران «فتحعلي شاه قاجار» مورد تعمير و مرمت قرار گرفته است • در دوره اخير و در جريان احداث خيابان سردار جنگل ، بخشي از سربينه حمام تخريب شد و بخش باقيمانده نيز در بر اثر زلزله سال 1369 شمسي آسيب ديد.
نظرات کاربران
UserName