حمام خرمشاه
اين حمام در بولوار شهيد صدوقي شهرستان يزد واقع شده است و از بناهاي اواخر دوره «قاجاريه » است • اين حمام در حال حاضر همچنان موقعيت خود را حفظ کرده و به صورت حمام عمومي مورد استفاده قرار مي گيرد.
نظرات کاربران
UserName