تصاوير ماشين خشکي دريايي فولکس واگن
شرکت فولکس واگن ماشيني فوق العاده طراحي کرده است قابليت حرکت در دريا ، خشکي، جاده، تالاب و حتي برف را دارد اين ماشين که از 4 موتور الکتريکي بهره مي برد علاوه بر قابليتهاي ذکر شده ، بسيار زيبا و شيک طراحي شده است اين ماشين Volkswagen Aqua Hovercraft نام دارد
نظرات کاربران
UserName