خانه بسيار زيبا به شکل برگ
خانه بسيار زيبا به شکل برگ در جنوب ريو دوژانيرو در برزيل، اين خانه بسيار زيبا که به شکل برگ ساخته شده است در طراحي آن معماري آب و هواي کرمسيري کاملا رعايت شده است
نظرات کاربران
UserName