والپيپر (کاغذ ديواري) با زمينه گلهاي صورتي و برگهاي سبز بلند
نقاشي ديجيتالي متفاوت از ديگر شکل هاي هنر ديجيتالي و هنر هاي توليد شده توسط رايانه است. در واقع هنرمندان از تکنيک هاي نقاشي استفاده مي کنند تا نقاشي ديجيتالي را مستقيم روي رايانه خلق کنند. نقاشي ديجيتال شاخه اي از گرافيک ديجيتالي و رايانه اي است که با بهره گيري از ابزار هايي نظير قلم نوري يا ماوس به طراحي و خلق آثار ديجيتالي از هر سبک و سياقي مي پردازند.
نظرات کاربران
UserName