والپيپر (کاغذ ديواري) با زمينه درختهاي خشک
نرم افزار هاي نقاشي ديجيتال مانند Corel Painter، Adobe Photoshop، ArtRage، محيطي مانند نقاشي واقعي را مانند بوم، انواع ابزار هاي طراحي ونقاشي، پالت رنگ و انواع رنگ ها را براي هنرمند ايجاد مي کنند. نقاشي ديجيتال کاملا با ديگر انواع هنر ديجيتال و کامپيوتري ، متفاوت است. از آن جهت که ما با طرح رندر شده از روي يک مدل روبرو نيستيم. و طراح براي خلق اثر خود از ثکنيک هاي طراحي و نقاشي مستقيما از کامپوتر کمک مي گيرد.
نظرات کاربران
UserName