والپيپر (کاغذ ديواري) با زمينه گلهاي زرد
يک graphic tablet به هنرمند اجازه مي دهد حرکت دست خيلي دقيقي همانند حرکت دست با مداد واقعي و روي صفحه نقاشي واقعي داشته با شد. به اعتقاد صاحب نظران در عرصه هنر، نقاشي ديجيتالي تاکنون در توليد هنر موفق عمل کرده و نرم افزارهاي نقاشي ديجيتالي مانند corel painter و adape photoshop و art rage براي هنرمند محيط مشابه يک نقاشي واقعي را فراهم مي آورد.
نظرات کاربران
UserName