والپيپر (کاغذ ديواري) با زمينه گلهاي سفيد و صورتي
نقاشي ديجيتال محدوديت هايي همراه خود دارد. مانند محدود بودن در کنترل فيزيکي قلم در مقابل نقاشي سنتي؛ بدين مهنا که در نوع سنتي، هر ضرب قلم مو بافت و فرم متفاوت و منحصر به فرد خود را دارد که اين تنوع بافت و تاش هاي قلم در بيننده حس عميق تري را بر جاي مي گذارد.به عنوان مثال توانايي فيزيکي کنترل کاردک نقاشي بسيار بيشتر از نمونه ي ديجيتالي آن است.
نظرات کاربران
UserName