پوستر ولادت حضرت جواد عليه السلام
روزي امام جواد عليه السلام کنار ساحل رود دجله ايستاده بود که شخصي به او گفت:« شيعيان تو ادعا مي‌کنند که تو وزن آب‌هاي دجله را مي‌داني.»
امام جواد عليه السلام فرمود:« آيا خداوند متعال قدرت دارد اين دانش را به پشه‌اي بدهد؟»
شخص پاسخ داد:« بله؛ چنين قدرتي دارد.»
امام جواد عليه السلام فرمود:« مقام من نزد خداوند از پشه و بيشتر مخلوقات ديگرش بيشتر است.»
نظرات کاربران
UserName