سومين دوره مسابقات چوگان جام خليج فارس
سومين دوره مسابقات چوگان جام خليج فارس در خرداد ناه سال 90 با قهرماني تيم کانون چوگان البرز،به پايان رسيد.
نظرات کاربران
UserName