نمايش نور
تصاوير تئاتر نمايش نور به نويسندگي و کارگرداني جعفر مهياري در تالار هنر در تاريخ 17/10/89 به روي صحنه رفت.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
نمايش نور

تئاتر

تارلار هنر
تصاویر مرتبط