تصوير يکي از نقشهاي کارتون Megamind بنام metrom
مگامايند از حيث سبك و استيل بصري اش، امتياز مي گيرد. برخي از صحنه هاي فيلم از اين حيث به ياد ماندني اند. براي مثال توجه كنيد به آن صحنه ي تاريك باران خورده كه از حيث توجه به جزئيات بصري واقعا تاثير گذار است. البته فيلم به صورت سه بعدي ساخته شده است. غالب منتقدان، ويژگي سه بعدي بودن فيلم را امتيازي براي آن به حساب نياورده اند و به خوانندگان خود توصيه كرده اند كه فيلم را به صورت دو بعدي ببينند تا هم از پرداخت پول اضافه براي تماشاي فيلم به صورت سه بعدي اجتناب كرده باشند و هم چشمان خود را از رنگ ها شفاف و زيباي فيلم محروم نكرده باشند. مگامايند توسط تام مك گراث ساخته و كارگرداني شده است. دو فيلم ماداگاسكار يك و دو از جمله فيلم هاي كارتوني موفق در كارنامه ي مك گراث محسوب مي شود. مك گراث فوت و فن ساختن فيلم هاي كارتوني خانواده پسند پرفروش را خيلي خوب بلد است و به همين دليل مي توان پيش بيني كرد كه مگامايند در گيشه و سپس در شبكه ي DVD با موفقيت كامل عمل كند.
نظرات کاربران
UserName