تصوير يکي از نقشهاي کارتون Megamind
داستان کارتون Megamind : بعد از کشتن دشمن شرور توسط يک دانشمند با نيرو فوق بالا به نام Ferrell ملقب به Megamind ، اين شخص از نبود هيچگونه دعوا و جنگ خسته ميشود و تصميماتي ميگيرد . او يک موجود جديد از نوع Titan به نام Hill ايجاد ميکند که هم بتواند از قدرت خود براي کارهاي خوب استفاده کند ، هم بتواند دنيا را نابود کند . با به وجود آمدن اين موجود Megamind براي اولين بار در زندگي خود در مکاني قرار ميگيرد که ميتواند دنيا را نجات دهد.
نظرات کاربران
UserName