تصوير خبرنگار زن کارتون Megamind بنام roxanne
مگامايند (MegaMind) نام انيميشني است که به تازگي از طرف کمپاني Red Hour Films منتشر شده است.انيميشن در مورد جنگ بين خوبي و پليدي ميباشد که اگر بدي پيروز شود بديها نام خوبي ميگيرند.قهرمانان زاييده نميشوند بلکه ساخته ميشوند.megamind انيميشني با قهرمانان بزرگ است که خاطره زيبا و دلپذيري را در ذهن شما هک خواهد کرد.
نظرات کاربران
UserName